مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۴۴۰۳۴۴۹۰ -۰۲۱

حق طلاق

حق طلاق- طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - عدم تمکین - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن
طلاق زن


حق طلاق و کلیه امور مربوط به آن سایت برتر مرتبط با مهریه زن 1391. 4.8
حق طلاق: مردی می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید ، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1119و 1129و 1130این قانون تقاضای طلاق می نماید طلاق زن به در خواست مرد به موجب ماده 1133 ق.م مرد می تواند هروقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد دادگاه راساً یا در صورتی كه مقتضی بداند به وسیله داور یا داوران سعی-در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع در مورد طلاق خواهد نمود وهرگاه مساعدت دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امكان سازش را صادر خواهد نمود.
پس بنابراین حق طلاق زن با مرد است ولی طرفین می توانند هر شرطی را كه مخالف منقضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا طوری رفتار نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد .
تماس برای طلاق زن


طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن - مشاوره مهریه - دادن مهریه زن - پرداخت مهریه زن - قانون مهریه زن - مشاوره مهریه - مهریه زن - طلاق زن - گرفتن مهریه زن - حق طلاق - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - نرخ مهریه زن - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - پرداخت مهریه زن - مهریه زن - درخواست مهریه زن - وکیل مهریه زن
کانال تلگرام