مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۴۴۰۳۴۴۹۰ -۰۲۱

طلاق زن

طلاق زن- طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن
طلاق زن


طلاق زن و کلیه امور مربوط به آن بهترین سایت مرتبط با مهریه زن 1391. 4.8
: طلاق زن به درخواست زن در قانون مدنی زن می توانست به دلایل زیرازدادگاه درخواست طلاق كند :
1-خودداری وناتوانی مرد از پرداختن نفقه
2- خودداری مرد از ایفای و وظایف زناشویی
3- سوء معاشرت مرد به حدی كه زندگانی را تحمل ناپذیر سازد .
4- مرض ساری و صلب العلاج مرد .
5- غیبت بیش از 4سال مرد
6-به وكالت از مرد.
بنابراین موجبات طلاق به درخواست زن را به 2گروه می توان تقسیم كرد :
1-موارد سنتی برای طلاق زن كه در قانون مدنی به صراحت به گونه ای مشخص و خاص آمده است مانند خودداری وناتوانی مرد از دادن نفقه و غیبت بی خبر او و غیره . 2- مواردی كه زیر عنوان عسرو حرج از موجبات طلاق قرار می گیرد و رویه قضایی در تعیین آن نقش اساسی دارد هرچند كه تبصره افزوده شده به ماده 1130 مصداق هایی از آن را معیین می كند.
تماس برای طلاق زن


طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - طلاق زن - مهریه زن - محاسبه مهریه زن - پرداخت مهریه زن - پرداخت مهریه زن - مشاوره ازدواج - مشاوره خانواده - مرکز مشاوره - قانون مهریه زن - مشاوره مهریه - مهریه زن - طلاق زن - گرفتن مهریه زن - حق طلاق - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - نرخ مهریه زن - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - پرداخت مهریه زن - مهریه زن - درخواست مهریه زن - وکیل مهریه زن
کانال تلگرام