مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۴۴۰۳۴۴۹۰ -۰۲۱

مهریه زن

مهریه زن- طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن
مهریه زن


مهریه زن و کلیه امور مربوط به آن سایت برتر مرتبط با مهریه زن 1391. 4.8
مهریه زن : قرآن كریم از مهریه با لفظ صداق و نحله یاد كرده است وبه كار بردن ریشه صدق ، مهریه را نشانه صادق بودن مرددر برابر علاقه زن جهت تشكیل زندگی مشترك دانسته است مهریه توافق مالی فی مابین زن ومرد به هنگام عقد بوده و نوعی الزام قانون وشرعی است كه برشوهر تحصیل می شود مهریه به عنوان صداق ، صداقیه ، كابین، قرض و مهریه زن نامیده می شود .
محاسبه مهریه زن و پرداخت مهریه زن عبارت است از ردمالی كه مرد برای عقد به همسرخود تملیك می نماید به عبارت دیگر مهریه مالی است كه مرد به مناسبت عقد ازدواج مرد ملزم به دادن آن به زن می شود .
قانون مهریه زن : طبق ماده 1078 ق.م. هرچیزی را كه مالكیت داشته وقابل تعلیك نیز باشد می توان مهریه قرارداد و انواع مهریه چند مورد می باشدكه عبارتند از: 1- مهر السمی 2- مهرالسنه3- مهرالمثل4- مهرالصقعه
1-مهریه ای را كه زن و شوهر فسخ عقد نكاح یا پس از آن به تراض معین می كنند در اصطلاح مهرالسمی نامیده می شود.
2- مهرالصقعه مهری است كه حضرت محمد (ص) برای دخترش حضرت فاطمه (س) تعیین كردند.
3- مهرالمثل به مهریه زنی اطلاق می شود كه قبل از تراض به انتخاب وتعیین مهریه نزدیكی فی مابین وی و همسرش واقع شده است.
4- مهرالعقله هرگاه در عقد مهریه زن ذكر نشده باشد و شوهرقبل از نزدیكی و تعیین مهریه زن خود را طلاق دهد زن منحق مهرالعقد است.
نکاتی در خصوص مهریه زن :
مهریه زن طلبی است كه زن می تواند از مردش مطالبه نماید كه می تواند به چند صورت باشد :
1- مهریه كه در حین ازدواج با تعامل و توافق یكدیگر مشخص می شود كه محدودیتی ندارد.
2- مهریه زن مورد توافق باید قابل تملك و ارزش باشد.
3- منافع و حقوق مالی را می شود مهریه زن قرارداد.
4- سهم مشاع از املاك و اعیان آنها را می شود مهریه زن قرار داد.
5- مهریه زن می شود انجام عملی باشد كه دارای هزینه های مالی باشد.
تماس برای پرداخت مهریه زن


طلاق زن - مهریه زن - وکالت مهریه زن - محاسبه مهریه زن - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - مهریه زن - مشاوره مهریه - دادن مهریه زن - طلاق زن - مهریه زن - محاسبه مهریه زن - پرداخت مهریه زن - پرداخت مهریه زن - قانون مهریه زن - مشاوره مهریه - مهریه زن - طلاق زن - گرفتن مهریه زن - حق طلاق - در مورد طلاق - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - نرخ مهریه زن - مهریه به نرخ روز - مهریه 110 سکه - دفتر وکالت - وکیل پایه یک - پرداخت مهریه زن - مهریه زن - درخواست مهریه زن - وکیل مهریه زن
کانال تلگرام